Artikler/linker

Linker

Nedenfor finner du en oversikt over linker til aktuelle websider som kan være med på å forstå stress og traumer ut i fra et nevrofysiologisk perspektiv:

Populærvitenskapelige artikler om TRE-øvelser.

Under finner du artikler og info om TRE-øvelser presentert i norske aviser og populærvitenskapelige fagtidskrift de siste 2 årene.

© TRE øvelser - post@tre-ovelser.no