Certfication Trainers

Godkjente TRE Certification Trainers som tilbyr TRE-Treninger i Norge

Under følger oversikt over de TRE-Certification Trainers (CTs) som tilbyr godkjente treninger. Dette er de kursene som leder frem til sertifisering som TRE-Instruktør på Modul 1 og Modul 2. CTs tilbyr også veiledning, øvelsesgrupper og individuelle sesjoner.

Psykolog og SEP Barbro Maria Andersen:

Sertifisering : TRE Certification Trainer

Yrke/Profesjon: Psykolog: Spesialist i klinisk psykologi.

Mailadresse: Barbro Maria Andersen barbroandersen@gmail.com

Webside: www.barbroandersen.no / www.traumeheling.no

Tlf: +4793048240

Besøksadresse: Josefinesgate 40 0258 Oslo

Faglig profil-spesialområder: Privatpraksis. Kroppspsykoterapi med traumetilstander med følgende behandlingsmetoder: Somatic Experiencing (SEP), EMDR, Brainspotting. Bioenergetisk Analyse.Arbeid med klienter med kompleks PTSD ig strukturell dissosiering av personligheten.

Tilbyr kurs, utdannelse og veiledning i Somatic Experiencing og TRE-Øvelser.

Tilbud til TRE-studenter: Tilbyr Workshops som fører frem til sertifisering i TRE-øvelser for godkjente terapeuter på Modul 1 og Modul 2 samt til TRE-Provider

Kurs på Modul 2 knyttes opp mot hvordan man forstår TRE -øvelser integrert i en traumebehandling i arbeid med kompliserte tilstander ut i fra selvregulerings og et Somatic Experiencing perspektiv.

Tilbud om individuelle behandlings og veiledningstimer samt gruppeveiledning for studenter.

Webside: Psykolog Barbro Andersens hjemmeside

http://www.barbroandersen.no

Hans Holter Solhjell

Feldenkraispedagog og SEP Hans Holter Solhjell

Sertifisering : TRE Certification Trainer

Yrke/Profesjon: Pedagog, kursholder og veileder

Mailadresse: Hans Holter Solhjell hans@feldenkrais.oslo.no

Tlf: 41318627

Besøksadresse: Kirkeveien 64 a, Oslo, Majorstuhuset.

Faglig profil-spesialområder: Traumeterapi, SE, TRE, Feldenkraismetoden, søvnproblemer, foreldreveiledning. Tilbud til TRE-studenter: Kurs M1 og M2, Ind. sesjoner og veiledning.

Webside

http://www.oppmerksombevegelse.no/kurs/tre-utdannelse/

Psykoterapeut og SEP Erika Beata Thorkildsen

Sertifisering :TRE Certification Trainer

Yrke/Profesjon: Psykoterapeut innen Gestaltterapi,Somatic Experiencing SEP®. Spesialisering i sjokk og traumer Gestalt Terapeut. Sensomotorisk psykoterapi, hypnose, Brainspotting, TRE-øvelser.

Mailadresse: Bea Thorkildsen bea@se-terapi.no

Webside: www.se-terapi.no, www.traumeheling.no og www.brainspotting-norge.no

Tlf: +4797958797

Besøksadresse: Zanti Senteret, Pilestredet 75C, Oppgang 13, 0354 Oslo

Faglig profil-spesialområder: Kroppsorientert Psykoterapeut Spesialisering i Sjokk og traumer: SE, EMDR, Sensomotorisk Psykoterapi, Brainspotting, Klinisk hypnose og TRE.

Tilbud til TRE-studenter: Gruppeveiledning på alla nivå, Individuelle timer på alla nivå og workshops som gir sertifisering som TRE-Instruktør på M1 og M2

Webside: brainspotting-norge, traumeheling

http://www.se-terapi.no

© TRE øvelser - post@tre-ovelser.no