Modul I/II: Opplæring

Som TRE Provider vil vil man bli bli opplært til å ta enkeltpersoner og grupper i gjennom øvelsene på en trygg måte og skal kunne tilpasse øvelsene etter den enkeltes behov. Du kan bli sertifisert TRE Provider ved å ta både Modul 1 og Modul 2 kursdagene.

Modul 1 – 3 sammenhengende kursdager

Denne modulen er åpen for alle, dersom ikke annet gjelder for spesielle kurs. Modul 1 kan brukes som en fordypning i TRE™ uten at du må gå i gjennom hele sertifiseringsprosessen for å bli en TRE™ Provider.

Innhold i Modul I Det gis en grundig innførering i anatomisk, nevrologisk og fysiologisk forståelse knyttet til stress og traumer og hvordan dette er relatert til TRE. Forståelse av skjelveresponsen og hvordan få hvileresponsen på plass. Undervisning om Polyvagal teorien. Hvordan forsvarsreaksjoner er knyttet til TRE. Strategier for jording og hjelp til å romme aktivering. Introduksjon til grunnleggende ferdigheter for å gi TRE til enkeltpersoner og grupper. Omfattende egenopplevelse med TRE-øvelsene.

For å gå videre til Modul 2 ønsker vi følgende:

1.Ta en person i gjennom øvelsene minimum 4 ggr. Må bekr. av CT.

2. Føre logg over TRE-prosessen.

3. Ha veiledning på TRE i gruppe eller individuelt, I gruppe kan gi TRE-instruks til kollega.

4. Gjennom hele utdanningsforløpet M1 og M2 må du ha deltatt på minst 4 instruksjonklasser der du selv er deltager.

5. Gjennom hele utdanningsforløpet må du ha hatt min. 4 ind. sesjoner hos en TRE-mentor eller CT. Det kan i visse tilfeller kreves mer enn 4 ind. sesjoner.

6. Gjennomføre en prøveklasse der man leder en person som ikke har gjort TRE tidligere i gjennom TRE-øvelsene. Få feedback og tilbakemelding på logg og instruksjon.

Modul 2 – 3 sammenhengende kursdager

På Modul 2 lærer du følgende:

Å gi TRE-klasser til hele grupper. Arbeid med Hands on teknikker og hvordan tilpasse øvelsene / selvindusert terapeutisk skjelving til ulike klientpopulasjoner.

Krav for full godkjenning som TRE-Provider :

1. Du må tilby gruppetimer minimum 3 ganger der en CT har observert deg. Det er inkludert de du evt. gjør når du deltar på kurs.

3. Gjennomføre en 4. sertifiseringstime der man leder en gruppe i gjennom TRE-øvelsene. Få feedback og tilbakemelding på logg og instruksjon.

4. Ha en avsluttende oppsummerende time for å fullføre tre-prosessen. Kan legges til etter en sertifisering.

For å få starte opp TRE-utdannelsen og bli TRE-Provider må du registrere deg på den globale TRE-websiden og betale inn 35 dollar:

Registrering som TRE-student

Vi gjør oppmerksom på at dette er MINIMUMS kravene for å bli sertifisert TRE-Provider. Dersom det foreligger indikasjon på at man kan trenge mer øvelse eller flere ind. sesjoner vil kandidaten bli bedt om dette, og CT vil redegjøre og forklare hvorfor det er nødvendig.

Sertifisering Modul II

Sertifisering er for deg som er klar med alle kursdager, dine timer, har ført logg og hatt den veiledning du skal ha. Din hovedinstruktør må si at du er klar for å bli sertifisert.

© TRE øvelser - post@tre-ovelser.no