Om TRE-øvelser:

På disse websidene finner du informasjon om TRE-øvelser, oversikt over utdannelsestilbud i Norge og oversikt over TRE-Providers i Norge på Modul 1, Modul 2 samt TRE Certification Trainers., som er de lærere som kan tilby sertifiseringsutdannelser i TRE-øvelser.

TRE-øvelsene brukes som stressmestring flere steder i verden, både av helsepersonell, veteraner som har vært i internasjonale operasjoner, brannvesen og politi. Sivile etter alvorlige naturkatastrofer i Japan og Kina har hatt god effekt av øvelsene for å få stabilisert seg. Dette gjelder både barn og voksne som har lært seg å gjøre TRE-øvelsene. I Sør-Afrika lærer man bla. unge gutter før puberteten opp i TRE-øvelser med tanke på å forebygge vold og utagering senere i livet.

Øvelsene ble opprinnelig utvikle med tanke på å tilby stabilisering til større grupper i områder der det ikke finnes et omfattende helsetilbud. TRE var derfor opprinnelig tenkt av Dr. Berceli å være en stabiliseringsteknikk man kan gå ganske raskt inn med når alvorlige hendelser rammet en større gruppe. Dvs. det kan være nyttige å gjøre øvelsene ikke så lang tid etter alvorlige hendelser og katastrofer for å gjenvinne balanse og trygghet. Man kan finne hvile i egen kropp igjen og reetablere kontakt med mennesker samt få innsikt om at man har overlevd.

I Norge tilbys TRE-øvelsene både som en formell utdannelse samt man finner åpne og enkle øvelsesklasser instruert av godkjente TRE-Providers. Mange terapeuter har integrert tilbudet i sin terapeutiske verktøykasse over hele landet.

TRE-øvelser tilbys over hele verden både til friske og til ulike kliniske populasjoner som et ledd i stabiliseringsarbeidet for å bidra til stressmestring. Det kan sees på som kroppslig mindfulnesstrening knyttet til det å kunne håndtere høy aktivering i kroppen. Det kan være med på å mestre intense følelser på en bedre måte. Når TRE-øvelsene gis til slike grupper vil instruktøren ha en terapeutisk eller helsefaglig bakgrunn. Dersom øvelsene tilbys av andre, slik som yogalærere, vil det tilbys i samråd med en person med helsefag bakgrunn, der instruktøren bør ha fortløpende veiledning og støtte hos en erfaren TRE-Instruktør.

Mange har glede av å ta hele dags-kurs eller flere for å lære TRE-øvelsene for sin egen del. Det er også tilbud om egne utdannelseskurs for terapeuter. Øvelsene vil også være nyttig for eget bruk for terapeuter og de fleste som kan kjenne for behov for stressmestring.

For de som er terapeuter, tilbys utdannelsen for å kunne bruke for seg selv og i det terapeutiske arbeidet. Man vil kunne arbeide med klienter og integrere TRE-vibrasjonene i annet form for arbeid med kroppen for å hjelpe til med å få ned spenninger og øke opplevelsen av tilstedeværelse.

Det er blitt utdannet flere TRE-Providers i Norge. Disse har integrert TRE som et av flere redskap terapeuten bruker for å lære klienten å håndtere stress.

TRE-øvelser i bruk i Norge

På Norsk Skuespiller Institutt (NSKI) tilbys TRE-øvelser knyttet til utdannelsen av filmskuespillere kombinert med Method Acting Norsk Skuespillerinstitutt Det foregår for tiden en effektstudie av TRE-øvelsene ved denne skolen.

På flere yogakurs i Norge tilbys TRE-øvelsene under eller etter yogaklasser. Det finnes en egen yogadisiplin/opplæring som kalles Nevrogen Yoga som har integrert nevrogen skjelving i yogaøvelsene: Neurogenic-yoga Ved yogainstituttet Zanti i Oslo tilbys yogatimer med innslag av nevrogen skjelving: Zanti Det gjøres også ved denne yogaskolen i Stavanger drevet av Sissel Tjelmeland

Psykologer, traumeterapeuter og kroppspsykoterapeuter tilbyr ofte TRE integrert i de andre traumebehandlingsmetoder de bruker fra før av. TRE kan også gis som egne øvelsesklasser til klienter med traumehistorie. Klassene bør da gis med kyndig terapeut for å støtte opp under selvregulering, samt få hjelp til å møte det som måtte skje som følge av øket kontakt med egen kropp og den sirkulasjon som settes i gang.

TRE kan tilbys til alle, også de som kun ønsker vitalisering og mer tilstedeværelse i kroppen.

Kiropraktorer og TRE-øvelser

Kiropraktorforeningen i Norge har hatt tilbud om en egen opplæring av kiropraktorer i TRE-øvelser med Berceli. De mener den nevrogene skjelvingen kan forebygge alvorlige rygglidelser, og flere kiropraktorer er etterutdannet innen TRE. Mange fler kiropraktorer har kursdager og har integrert en dypere forståelse av nevrogen skjelving enn de som er registrert med navn på våre websider som sertifiserte. Kontaktperson: Kiropraktor Siv J. Shields

TRE-Informasjonsbrosjyre

Dersom du ønsker å kjøpe TRE-brosjyrer eller dvder med informasjon og få mer kunnskap om TRE-øvelsene, gå til TRE-for-all Dette er en ekstern svensk link, og denne websiden har ikke ansvar for shipping eller bestillinger.

Psoasmuskelen

Psoasmuskelen holder på mye spenninger knyttet til beredskap og fare. Under TRE-øvelsene setter Nevrogen skjelving i gang, og antas oppstå i det psoasmuskelen / kjernemuskulaturen begynner å gi slipp på sin beredskap/oppspenthet. Gradvis kan hjernen og resten av kroppen få beskjed om at faren er over. Dette må skje i trygge omgivelser. En slik form for arbeid med stress og traumer kalles "Bottom up" fordi man arbeider med å få ned beredskap via kroppen som trenger å oppleve hvilemodus, og ikke fordi man forsøker å si til personen at den opprinnelige faren er nå er over.

Psoasmuskelen

© TRE øvelser - post@tre-ovelser.no